Training modules

Ekosysteemistrategia osana yrityksen kilpailustrategiaa

Mikä on yrityksen ekosysteemistrategia? Miten voidaan aikaansaada ja hyödyntää systeemistä arvoa? Miten hyöty näkyy? Miten muutosta näiltä osin voidaan johtaa partneri- ja toimittajaverkostossa?


Hyödyt ja niiden toteutus

Mikä on automaation arvo toimitusketjussa? Miten me lohkaisemme siitä arvoa itselle? Hyötyjen tunnistaminen omassa liiketoiminnassa. Liiketoiminnan arvo; kustannussäästöt, tuotannon tehostaminen, uudet innovatiiviset toimintamallit.

ROI toimitusketjun integrointilaskelma

Manuaalisen työn osuus integroinneissa on suuri. Yritys voi tarkastella kustannuksia joko ostajan tai toimittajan roolissa. Prosesseittain kustannukset ja toteutuksen hinta voidaan laskea. Investoinnin takaisinmaksuaika tulee tietää, jotta päätöksiä voidaan tehdä.

Integroinnin perusteet yrityksen näkökulmasta

Miksi uudet teknologiat? Hankinnan, oston, logistiikan ja teknisen tuotetiedon integrointi toimitusketjussa (external) ja integroinnit yrityksen taustajärjestelmiin (internal).

Tekninen tuotetieto ja elinkaarihallinta

Hierarkisen tuotetiedon integrointi toimitusketjussa ja tuotteen elinkaaren hallinta teollisuuden kunnossapidossa.

Standardit: UBL, ISO 20022, PEPPOL

Mihin standardit perustuvat, miten niitä voidaan käyttää ja yhdistää? Kuinka niistä tehdään ratkaisuja ekosysteemiin.

API- ja lohkoketjuteknologiat

Murrosta ajava konsepti Application Programing Interface (API) mahdollistaaa standardin ratkaisun toimittamisen yritysten välillä. Lohkoketju tallentaa tiedon luotettavasti. Älykkäillä sopimuksilla voidaan automatisoida toimitusketjun prosesseja.

Code Based - Open Computing

Teollisuus on keskittänyt koodauksen avoimeen ympäristöön. Mitä avoin arkkitehtuuri, avoin koodi ja lisensointi tarkoittavat teollisuudelle? Miten avoimessa innovaatioympäristössä toimitaan ja miksi siitä syntyy murrosta toteuttavat teknologiat?